/ Страны

Футбольные клубы Венгрии

 

Агента Гирлс ФК / Сексард
Айка Хунгалу СЕ / Айка
Академия Пушкаш / Фельчут
Аквитал Чаквар / Чаквар
Алкалоида СЕ / Тисавашвари
Амор-Хайка / Кишуйсаллаш
Арамис СЕ / Будаёрш
Бактолорантхаза ВСЕ / Бактоларантхаза
Балатонлелле СЕ / Балатонлелле
Балатонфюред СК / Балатонфюред
Балмаз Камилла / Балмазуйварош
Банк-Далноки Академия / Банк
Батасек СЕ / Батасек
БВХС / Будапешт
БВСК / Будапешт
Бекешчаба Элёре / Бекешчаба
Бири СК / Бири
Бичке ТК / Бичке
БКВ Элёре / Будапешт
Брандмиссион-Артифекс / Сексард
Будаёрш СК / Будапешт
Будакеси СК / Будакеси
Варда Академия Пушкаша-U-19 / Кишварда
Варда СЕ / Кишварда
Варда СЕ Академия U-17 / Кишварда
Варда СЕ Академия U-19 / Кишварда
Вашаш / Будапешт
Вашаш-д / Будапешт
Вашуташ СЕ Дунакеси / Дунакеси
Вашуташ-Спартакус / Ньиредьхаза
Верешедьхаза ВШК / Верешедьхаз
Видеотон / Сехешфехервар
Видеотон ФК Фехервар / Секешфехервар
ВХБ Менфёшанак ЕСК / Менфёшанак
Гажзер ФК / Гардонь
Гёдёллё СК / Гёдёллё
Голдвин Плюс / Печ
Гонвед-2 / Будапешт
ДВШЦ-Мегафорс-М / Дебрецен
Дебрецени Вашуташ СЕ / Дебрецен
Дебрецен ВСК / Дебрецен
Дебрецен-2 ВСК / Дебрецен
Диошдьёр ВТК / Мишкольц
Диошдьёр ВТК-2 / Мишкольц
Диошдьер ФК / Мишкольц
Диошдьёр ФК-2 / Мишкольц
Дьёр ЭТО U18 / Дьёр
Дунайварош ПАСЕ / Дунайварош
Дунахарасти МТК / Дунахарасти
Дьёндьёш КСК / Дьёндьёш
Дьёри ЭТО-2 / Мишкольц
Дьирмот / Дьёр
Дярмат СЕ / Дярмат
Захонь Вашуташ СК / Захонь
Захонь ВСК / Захонь
Залахус ЗТЕ ФК / Залаэгерсег
Залахус ЗТЕ ФК-дубль / Залаэгерсег
Залаэгерсег ТЕ / Залаэгерсег
Залаэгерсеги ТЕ / Залаэгерсег
Иванча КСЕ / Иванча
Ижаки Сарфекер СЕ / Ижак
Кабаи-Цукор ФК / Каба
Каллошемьен СЕ / Каллошемьен
Капошвёлдьи ВСК Надьберки / Надьберки
Капошвёлдьи ВСК Надьберки-2 / Надьберки
Капувар СЕ / Капувар
Карцаг Эпкар Вароши СЕ / Карцаг
Карцаги СЕ / Карцаг
Каскантюй ФСЕ / Каскантюй
Кеменесмагаси СЕ / Каменесмагаси
Кервароши / Ньиредьхаза
Кечемент ФК / Кечемент
Кечкемет ТЕ / Кечкемет
Кёльче СЕ / Кёльче
Кинижи / Демечер
Кинижи / Михайлихаза
Кишварда ФК / Кишварда
Кишварда-2 ФК / Кишварда
Кишварда СЕ / Кишварда
Кишварда СЕ -2 / Кишварда
Кишварда СЕ U-17 / Кишварда
Кишкёрёш ЛК / Кишкёрёш
Кишкёрёш Петофи ЛК / Кёшкёреш
Кишкёрёш ФК / Кёшкёреш
Кишлета-Матесалька / Матесалька
Кишлета СК / Кишлета
Кишлетта СЕ / Матесалька
Кишкёрёш-Штадлер ФК / Кишкёрёш
Комаров ВСЕ / Комаров
КСЦ Боч / Боч
Ламбард-Папа ТФК / Папа
Летавертеш-97 СК / Летавертеш
ЛК СЭОЛ / Сегед
ЛК Тисабеч / Тисабеч
ЛК Чонгради / Чонгради
ЛК Шопрони / Шопрон
Ломбард ФК Татабанья / Татабанья
Ломбард ФК Татабанья–В / Татабанья
Ломбард ФК Татабанья-2 / Татабанья
ЛСЕ Байя / Байя
Мазёкёвешди СЕ-2 / Мазёкёвешд
Мазоковешди СЕ / Мазоковешд
Мандок ВСЕ / Мандок
Мандок СЕ / Мандок
Матесалькаи-МТК / Матесалька
Мезёкёвешд СЕ / Мезёкёвешд
Милота СЕ / Милота
МИМ Вашаш / Эстергом
Мишкольц ВСК / Мишкольц
Монор СЕ / Монор
Мор СЕ / Мор
Мотав / Шопрон
Мохач ФК / Мохач
МСК Печ / Печ
МТК-2 / Будапешт
Надькалло ВСЕ / Надькалло
Надьканижа ЛинАэр ФК / Надбканижа
Надьятади ФК / Надьятади
Найке СЕ U-17 / Фоньод
Найке СЕ U-19 / Фоньод
Найке СЕ U-21 / Фоньод
Ньирбатор ФК / Ньирбатор
Ньирдьюлай КСЕ / Ньирдьюлай
Ньиредьхаза / Ньиредьхаза
Ньиредьхаза Вашуташ СК / Ньиредьхаза
Ньиркараш КСЕ / Ньиркараш
Ньиредьхазаг-Спартакус U15 / Ньиредьхаза
Ньиредьхаза Спартакус / Ньиредьхаза
Ньиредьхаза Спартакус-2 / Ньиредьхаза
Ньирмеддьеш СК / Ньирмеддьеш
Ньирсег-Спартакус / Ньередьхаза
Ньирсег-Спартакус ФК / Ньиредьхаза
Озди Кохас СЕ / Озд
Оэди Кохач СЕ / Озд
Пакши СЕ / Пакш
Папай ЭЛК / Папа
Поросло Кёсеги СЕ / Поросло
Путнок ВСЕ / Путнок
ПФК Киштарча / Киштарча
Ракамази-Спартакуш / Ракамаз
Ракоспалотай ЕАК / Будапешт
Ракоци / Капошвар
Ракоци БФЛА U-19 / Капошвар
Ракоци СЕ / Надьэчед
Ракоци СЕ U19 / Надьэчед
Ракошпалотай ЭАЦ / Будапешт
Сабария-Типо СЕ / Сомбатхей
Сазхаломбатта ЕАК / Сазхаломбатта
Сальноки МАВ МТЕ / Сольнок
Саны СЕ / Саны
сборная Венгрия
СЕ Гонвед / Будапешт
СЕ Дунаферр / Дунайварош
Сегед ВСЕ / Сегед
Сексард Дожа СЕ Сексард
Сексард Полгари СЕ Сексард
Серенч Балох Вароши СЕ / Серенч
Серенч-Хедьялья СЕ / Серенч
Сзаболк-Затмар Берег
СК Казинцбарцика / Казинцбарцика
СК Олефин / Тисауйварош
СК Сорокшар 1905 / Будапешт
СК Фехердьярмати / Фехердьярмат
СК Херенди / Хере
СК Чепель / Будапешт
СКА / Будапешт
Сомбатхей-Халадаш ВСЕ / Сомбатхей
Спартакус / Ньиредьхаза
Спартакус-2 / Ньиредьхаза
СЭОЛ Сегед
Сючи КСК / Сючи
Такшони ШЕТ / Такшони
Тарпа СК / Тарпа
Тарпа СК-2 / Тарпа
Тарпа СК U-15 / Тарпа
Тарпа СК U16 / Тарпа
Тарпа СК U17 / Тарпа
Тарпа СК U19 / Тарпа
Тарпа СК U20 / Тарпа
Тарпа СК U-21 / Тарпа
Тасар / Тасар
Тисакечке ФК / Тисакечке
Тисалёк ВСЕ / Тисалёк
Тисалёки Вароши СЕ / Тисалёк
Тисасалька СЕ / Тисасалька
Тисафюред ВСЕ / Тисафюред
ТК Ференцварош-д / Будапешт
Тужер СЕ / Тужер
Тура ВСК / Тура
ТФК Ломбард Папа-2 / Папа
Угод СЕ / Угод
Уйпешт ТЕ / Будапешт
Уйпешт ФК / Будапешт
Уйпешт-д / Будапешт
Универцум Тольна-Мёж / Сексард
Урайфалу СЕ / Урайфалу
Фельчут СЕ / Фульчут
Ференцварош / Будапешт
Фехервар / Секешфехервар
Фехердьярмат ФК / Фехердьярмат
ФК Айка / Айка
ФК Баньяс / Шиофок
ФК Баньяс–Шиофок / Шиофок
ФК Бекешчаба / Бекешчаба
ФК Бири / Бири
ФК Бодон Петер / Петервасара
ФК Вац / Вац
ФК Вашарошнамень / Вашарошнамень
ФК Ведеотон Фехервар / Секешфехервар
ФК Ведеотон Фехервар-2 / Секешфехервар
ФК Видеотон-д / Секешфехервар
ФК Виктория / Сеньё
ФК Волан / Будапешт
ФК Демегери / Демегер
ФК Демечери / Демечер
ФК Диошдьер / Мишкольц
ФК Дорог / Дорог
ФК Дьёндьёш U19 / Дьёндьёш
ФК Дьёр ЭТО / Дьёр
ФК Дьёр ЭТО -2 / Дьёр
ФК Кишкёрёш / Кишкёрёш
ФК Козармишлень / Козармишлень
ФК Лисова Галявина
ФК Ломбард Папа / Папа
ФК МТК/ Будапешт
ФК Ньиредьхаза / Ньиредьхаза
ФК Ракоци U-19 / Капошвар
ФК Ракоци / Капошвар
ФК Сеньё / Сеньё
ФК Тапиосечё / Тапиосечё
ФК Татабанья / Татабанья
ФК Татабанья-2 / Татабанья
ФК Татабанья Баньяс / Татабанья
ФК Уйпешт / Будапешт
ФК Уйфехерто / Уйфехерто
ФК Фехервар -2 / Секешфехервар
ФК Фехервар / Секешфехервар
ФК Хайдунанаш / Хайдунанаш
ФК Штадлер / Акасто
ФК Штадлер-2 / Акасто
ФК Штадлер-В / Акасто
ФК Штадлер-дубль / Акасто
ФК ЭТО Дьёр-д / Дьёр
ФК Это Дьёр-2 / Дьёр
ФК ЭТО Дьёр U-19 / Дьёр
ФК Ясберень / Ясберень
Фоньод Петофи СЕ / Фоньод
Хайдубёсёрмень ТЕ / Хайдубёсёрмень
Хайдусобосло СЕ / Хайдусобосло
Халадаш / Сомбатхей
Хатван СЕ / Хатван
Хевиз ФК / Хевиз
Хорт СК / Хорт
Цеглед ВСЕ / Цеглед
Циганд СЕ / Циганд
Ченгер ФК / Ченгер
Чогранди ЛД / Чогранд
Чот СЕ / Чот
ШК Дьёр / Дьёр
Эбес ККСЕ / Эбес
Эгер СЕ / Эгер
Элмакс Папа / Папа
Эрзебети Спартакус МТК / Будапешт
Эрчи Киниши / Эрчи
ЭТО ФК Дьёр / Дьёр
ЮГВ
ЮГВ / Будапешт
Ясфеньсару Голдвин / Ясфеньсару

1 Комментарий

  1. Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a
    great author.I will always bookmark your blog and will often come back later in life.
    I want to encourage you to definitely continue
    your great writing, have a nice holiday weekend!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*